as kellox

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Dataansvarlig

AS Kellox er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende lovgivning. AS Kellox indsamler ikke flere personoplysninger end det, der er nødvendigt og relevant for vores virksomhed.

Vi beskytter dine personoplysninger og videregiver aldrig dine personoplysninger til tredjeparter uden dit samtykke. Formålet med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger er, at du skal kunne vide dig sikker på, at din personlige integritet respekteres, og at dine personoplysninger håndteres korrekt.

Hvilke personoplysninger behandles

AS Kellox indsamler og behandler personoplysninger om ansatte hos vores kunder, ansatte i tilknyttede virksomheder og personer, som registrerer sig i forbindelse med vores informationsaktiviteter (f.eks nyhedsbrev) og på vores Facebook- og Instagram-sider, eller som deltager i vores arrangementer. Vi håndterer også personoplysninger om kontaktpersoner hos vores leverandører.

Vi har modtaget oplysningerne direkte fra dig, din arbejdsgiver eller i nogle tilfælde fra offentligt tilgængelige kilder.

Tilmelding til nyhedsbrev

I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev indsamler vi fornavn, efternavn, e-mailadresse og virksomhedens navn. Disse personoplysninger gemmes sammen med vores e-mailliste og håndteres af os, så længe du abonnerer på vores nyhedsbrev. Vi modtager også information, hvis der opstår problemer med at levere til din e-mailadresse. Du kan når som helst selv rette dine oplysninger eller framelde dig nyhedsbrevet ved at trykke på linkene nederst i de e-mails, vi sender.

Registrering af kundeforhold

Ved registrering af kundeforhold i AS Kellox indsamler vi oplysninger om virksomhedens navn, CVR-nummer, post- og fakturaadresse og kontaktoplysninger til en primær kontaktperson i virksomheden. Desuden beder vi dig oplyse navn og e-mailadresse for andre ansatte i virksomheden, som ønsker at få tilsendt information fra AS Kellox.

Disse oplysninger gemmes i vores system, så længe virksomheden er kunde hos AS Kellox.

Tilmelding til møder og seminarer

I forbindelse med AS Kellox’ arrangementer indsamler vi fornavn, efternavn, e-mail og firmanavn. I enkelte tilfælde beder vi også om fakturaoplysninger og om eventuelle madpræferencer eller allergier.

Disse oplysninger er nødvendige for at administrere arrangementet på forhånd samt under og efter arrangementet.

Cookies

Vi bruger cookies på vores websider. Det kan du læse mere om her.

Opbevaringsperiode

AS Kellox lagrer ikke personoplysninger ud over det omfang, der anses for at være nødvendigt for at opfylde formålet med behandling af personoplysningerne.

Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) har du rettigheder, som omhandler behandling af dine personoplysninger som beskrevet nedenfor. For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne tekst.

Retten til at få adgang til personoplysninger

Du har ret til på anmodning at blive oplyst om, hvilke personoplysninger om dig der behandles af AS Kellox. Du kan anmode om adgang til personoplysningerne samt information om f.eks.: Formålet med behandlingen af personoplysningerne Information om, hvilke modtagere personoplysningerne deles med Information om, hvor længe personoplysningerne opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier der bruges til at fastsætte denne periode.

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til at modtage gratis information om behandlingen. Hvis forespørgslen er åbenlyst ubegrundet eller urimelig, kan vi kræve en rimelig afgift for en sådan anmodning i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Retten til korrigering af personoplysninger

AS Kellox er ansvarlig for at give nøjagtige og opdaterede personoplysninger. Hvis dine personoplysninger er forkerte, har du ret til at få dem rettet eller suppleret.

Retten til at slette personoplysninger

Du har ret til at bede om, at vi sletter personoplysninger, for eksempel i følgende tilfælde: Personoplysningerne bruges ikke længere til de formål, de blev indsamlet til. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har senere trukket dette samtykke tilbage (forudsat at der ikke findes et andet behandlingsgrundlag for lagring af dine personoplysninger). Du ​​modsætter dig behandling på baggrund af på en legitim interesse, og beskyttelse af dine personoplysninger vejer tungere end AS Kellox’ behov for at behandle oplysningerne, eller personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.

Retten til sletning gælder ikke, hvis grundlaget for behandlingen er at overholde en retslig forpligtelse.

Retten til indsigelse

Hvis AS Kellox har behandlet dine personoplysninger på baggrund af en vurdering af, at vi har legitime interesser, og du ikke er enig i denne vurdering, kan du modsætte dig behandlingen. AS Kellox vil ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan godtgøre, at de legitime grunde for en sådan behandling opvejer dine interesser, for at beskytte dig mod, at vi opbevarer personoplysningerne.

Retten til at indsende en klage til en tilsynsmyndighed

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke respekteres af os, har du også ret til at indsende en klage til Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål angående håndtering af personoplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

AS Kellox
Trollåsveien 36
1414-NO Trollåsen, Norge
E-post: [email protected]

Opdatering af regler for beskyttelse af personoplysninger

På denne side finder du til enhver tid vores gældende erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Vi har ret til når som helst at ændre og opdatere disse retningslinjer. Hvis der sker store ændringer af retningslinjerne, vil vi varsle dig pr. e-mail eller på internettet.

Hvis du ikke vil acceptere de gældende retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger, kan du sende en e-mail til [email protected].